Ik geloof in de kracht van mensen!

Ik geloof in de veerkracht van de mens om met de soms weerbarstige en complexe werkelijkheid van het leven, in relaties, het opgroeien en opvoeden om te gaan.

Van jongs af aan betrokken

Mijn roots liggen in Roemenie waar ik als jonge adolescent actief betrokken was bij een van de eerste “vrije” jongerenbewegingen na de val van het communisme. Als 16 jarige zette ik me vol passie in voor ontwikkelkansen voor jongeren. Zowel op gebied van vrijetijdsbesteding, culturele en kunstzinnige activiteiten als op het gebied van onderwijs. Mijn activiteiten begonnen op lokaal niveau en zijn in de loop van jaren uitgegroeid naar een breed actief netwerk van jongeren en activiteiten met zowel landelijk als internationaal bereik.

Ontwikkelkansen voor jongeren

De afgelopen 20 jaar heb ik me in Nederland ingezet voor ontwikkelkansen voor jongeren vanuit verschillende settingen waaronder jeugdzorg, ambulant jongerenwerk en leerplicht.

Systeemspecialist

Naast mijn werk heb ik de opleiding voor systeemtherapeut / systeemspecialist gevolgd. Dit omdat ik ervan overtuigd ben dat de mens nooit alleen op zichzelf staat maar onderdeel is van een groter geheel, waarin onderlinge relaties van grote betekenis zijn. Herstel en groei doe je in verbinding met belangrijke anderen.

Ik heb de overtuiging dat juist in de wederkerige interactie tussen de mens en zijn systeem de beste aangrijpingspunten liggen voor een passende benadering, zowel voor het individu als de maatschappij.

Aanpak

Ik geloof dat de mens deugt en zal ten alle tijden dit competent zijn aanspreken. Ik ben ervan overtuigd dat de weg naar oplossing en herstel bepaald wordt door de mate waarin de eigen veerkracht en het zelfherstellend vermogen van de mens in zijn context geactiveerd wordt.

Door mensen en hun onderlinge relaties aan te spreken op hun krachten, talenten en authenticiteit en de unieke waarde daarvan.

Ramona Meza
06 863 126 90r.meza@praktijkinteractie.nl
Site en tekeningen