Schoolverzuim: de oorzaken aanpakken

Door schoolverzuim systeemgericht te benaderen wil ik je uitdagen om het schoolverzuim vanuit een breder perspectief te bekijken. Om samen met de betrokkenen te zoeken naar duurzame verandering.

Stress en frustratie?

Ken je dat? Als professional ben je betrokken bij kinderen / gezinnen waar schoolverzuim speelt. Je begint klein en probeert samen met het kind en zijn ouders een oplossing te vinden.

Maar hoe hard het kind, zijn ouders of jij ook je best doen lukt het maar niet.

Dat geeft stress en frustratie.

In eerste instantie voor het kind en zijn ouders. Ze komen onder druk te staan. Het geeft zorgen.

Heel gauw slaat dit over op alle betrokkenen. Hulpverleners, school, de leerplichtambtenaar enzovoort. De frustratie en machteloosheid
worden groter. Beknellend. Verhoudingen en relaties verstarren en de samenwerking begint moeizaam te lopen. De zorgen nemen toe en escalatie ligt op de loer.

Betrokkenen wijzen naar elkaar en houden elkaar verantwoordelijk. Drang en dwang komen aan te pas. Terwijl het schoolverzuim doorloopt...

Daarom wil ik je uitdagen om schoolverzuim anders te gaan zien. Als een symptoom of oplossing voor het, soms nog verborgen, werkelijke knelpunt. Om schoolverzuim te zien als een communicatie middel waar goed naar geluisterd moet worden.

Workshops en trainingen

Ik geef workshops en trainingen waarin je leert om op een systeemgerichte manier schoolverzuim te benaderen.

In samenwerking met de Oranjehof – centrum voor relatie en gezin ontwikkel ik op maat training en scholing vanuit de systeemtheoretische uitgangspunten. Deze trainingen zijn geaccrediteerd.

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die werkt door problemen en de invloed daarvan op relaties (of andersom) inzichtelijk te maken. De therapie is praktisch en gaat om verbeteren van de communicatie en interactiepatronen in relaties.

Het geeft een verfrissende blik op wat voor patronen en regels er binnen een gezin of in relatie tot een probleem gelden. Het maakt ruimte voor meer begrip en nieuwe denkkaders.

Systeemtherapie kan op zichzelf of naast andere vormen van therapie en/of hulpverlening plaatsvinden.

Freelancer

Heb je in je praktijk geen systeemtherapeut terwijl je cliënten en/of gezinnen hebt waarbij systeemtherapie nodig is?

Merk je dat je in een traject vastloopt en heb je behoefte aan een systemisch consult ?

Ik ben als freelancer in te huren voor eenmalige of meer langdurige inzet. Samen met jou zal ik dan deskundig, betrokken en klusgericht systeemspecialistische interventies opzetten en uitvoeren.

Op dit moment ben ik verbonden als systeemtherapeut / systeemspecialist bij:

deruijtershoeve.nl
ppebb.nl
www.zwolle.nl

Ramona Meza
06 863 126 90r.meza@praktijkinteractie.nl
Site en tekeningen